Referendum herinrichting Roomburgerpark Leiden

Natuurlijk is iedereen voor.
Hoe kun je tegen verbetering zijn?

Het Roomburgerpark verandert en verbetert. Voor de één is verandering fantastisch, voor de ander is het even wennen. De herinrichting van het Roomburgerpark kan een hoop vraagstukken oplossen. Hoe kan er genoeg ruimte geboden worden voor sport en beweging? Hoe kan de verkeersveiligheid voor de kinderen van de sportclub en de Lorentzschool verbeterd worden? Hoe kan je de jeugd een mooi schoolplein en een veilige ontmoetingsplaats bieden? Hoe voorkom je dat hun schoolplein een bouwplaats wordt met flats? En hoe kan je meer en kwalitatief beter groen creëren terwijl je de biodiversiteit een duw geeft?

Dus laten we duidelijk zijn: dit is niet een referendum voor of tegen alleen een sportveld, maar juist voor of tegen de vooruitgang van het gehele park. Het plan voor de herinrichting van het Roomburgerpark lost al deze vraagstukken in één beweging op. Tenminste, alleen wanneer iedereen voor stemt.

Verbetering. Voor iedereen.

Op een rijtje waarom
iedereen voor moet stemmen:

Meer weten over onderstaande verbeteringen? Klik op de tekst.

Het plein voor de school wordt groen. Een Tiny Forest met ruim 600 bomen zal naast de natuurvriendelijke oevers die aangelegd worden een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit. Op die manier krijgt flora en fauna een flinke duw in de juiste richting en krijgen de schoolkinderen een mooie plek voor buitenlessen. Stem je voor de herinrichting van het Roomburgerpark, dan stem je voor de kwaliteit van het groen.
De huidige speeltoestellen zijn deels aan vervanging toe. In de nieuwe speeltuin (die net zo groot wordt) worden deze speeltoestellen vervangen. De speeltuin krijgt weer een omheining zodat de kinderen er veilig kunnen spelen en de ouders elkaar weer gezellig kunnen ontmoeten. Zo blijft ook de nieuwe speeltuin een leuke, veilige en uitdagende plek. De speeltuin krijgt een natuurlijk karakter en wordt daarmee aantrekkelijker gemaakt. Stem je voor de herinrichting van het Roomburgerpark, dan stem je voor een veilige speeltuin.
Er komen meer bomen terug dan er verdwijnen. 23 bomen meer om precies te zijn. Dankzij de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bloemrijk grasland, pluk- en fruitbomen en het Tiny Forest met 600 boompjes verbetert de kwaliteit van dit groen aanzienlijk. Stem je voor, dan stem je voor de verbeterde biodiversiteit van het Roomburgerpark.
De plannen voor het multifunctionele sportveld zijn er voor iedereen. Naast hockeyers kunnen bijvoorbeeld ook voetballers hier uitgebreid van genieten. Wie wil er nou niet investeren in sport en beweging voor alle leeftijden? Wanneer het veld vrij is, mag je het gebruiken zoals jij dat wilt. Stem je voor de herinrichting van het Roomburgerpark, dan stem je voor genoeg sport en beweegruimte.
Dat grijze stenen plein voor de Lorentzschool is niet de speelplek die de kinderen van de school verdienen. De plannen voor de herinrichting van het Roomburgerpark gaan ook over de vergroening en verjonging van het schoolplein van de Lorentzschool. Er komt een Tiny Forest en een ASM veldje dat schoolkinderen én buurtbewoners mogen gebruiken. Stem je tegen, dan blijft het plan om daar appartementen te bouwen bestaan. Stem je voor de herinrichting, dan stem je voor het schoolplein dat de schoolkinderen verdienen.
In het gebied voor de school wordt autoverkeer van fietsverkeer gescheiden. Wel zo veilig. De Van Vollenhovekade voor de school en het Van Vollenhovenplein worden vrijgemaakt van autoverkeer. Zo ontstaat er ruimte voor meer groen, en een veiligere situatie voor kinderen om naar school of hun sportclub te fietsen. Stem je voor de herinrichting van het Roomburgerpark, dan stem je voor goede verkeersveiligheid voor iedereen.

Laat zien dat je voor bent

Laat je horen. Klik hier en maak jouw eigen ‘ik ben voor’ post. En deel hem op jouw tijdlijn. Of print één van de posters.

Waar of niet waar?

Wordt het park gehalveerd?

Waar

Gelukkig niet!

Er worden stukken van de weg afgesloten en groener gemaakt. Er komt een groen schoolplein en een tiny forest. Veel versteende ruimten worden ook groener gemaakt. Netto houden we dus ongeveer evenveel vierkante meter groen over. Het aantal bomen wordt groter, en de kwaliteit van het groen wordt beter. Door uit te breiden naar de Meijerskade wordt het park ook groter.

Niet waar

Yes!

Er worden stukken van de weg afgesloten en groener gemaakt. Er komt een groen schoolplein en een tiny forest. Veel versteende ruimten worden ook groener gemaakt. Netto houden we dus ongeveer evenveel vierkante meter groen over. Het aantal bomen wordt groter, en de kwaliteit van het groen wordt beter. Door uit te breiden naar de Meijerskade wordt het park ook groter.

Wordt er voor 5 miljoen gesloopt?

Waar

Dit is onjuist.

De totale investering is ongeveer € 4.4 miljoen euro. Dat is inclusief de 10% onvoorziene kosten. Deze totale investering gaat over de volledige herinrichting. We gaan daarbij meer opbouwen, renoveren en opknappen dan slopen…

Niet waar

Klopt!

Dit is onjuist. De totale investering is ongeveer € 4.4 miljoen euro. Dat is inclusief de 10% onvoorziene kosten. Deze totale investering gaat over de volledige herinrichting. We gaan daarbij meer opbouwen, renoveren en opknappen dan slopen…

Wordt de nieuwe speeltuin onveilig doordat het geen omheining krijgt?

Waar

Nee.

Dit is een van de vele onwaarheden die door ‘tegen’ wordt beweerd. De nieuwe speeltuin voldoet aan alle wettelijke eisen. Daar hoort uiteraard een omheining bij.

Niet waar

Yes!

Dit is een van de vele onwaarheden die door ‘tegen’ worden beweerd. De nieuwe speeltuin voldoet aan alle wettelijke eisen. Daar hoort uiteraard een omheining bij.

Zijn de kosten van het multifunctionele sportveld ongeveer 22% van de totale begroting?

Waar

Klopt!

En dat bewijst maar weer dat dit referendum niet over een hockeyveld alleen gaat. Het hele park wordt opgeknapt! Dat is waar de overige 78% naar toe gaat. En helaas… Dankzij dit referendum kost het park de maatschappij nu drie en een halve ton meer…

Niet waar

Dit is onjuist!

Het is namelijk wel zo. En dat bewijst maar weer dat dit referendum niet over een hockeyveld alleen gaat. Het hele park wordt opgeknapt! Dat is waar de overige 78% naar toe gaat. En helaas… Dankzij dit referendum kost het park de maatschappij nu drie en een halve ton meer…

Zij zijn voor! Jij ook?

https://iedereenvoor.wpmudev.host/wp-content/themes/iedereenvoor/video/Iedereen_voor_topicvideo_mooischoolplein%20(1).mp4

Herinrichting
Roomburgerpark

Wil je meer weten over de inhoud van het project? Op roomburgerparkleiden.nl staat het hele project en alle verbeteringen omschreven.